مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RE

Réaumur

مقیاس رومیر (Réaumur scale) به اختصار (°Ré, °Re, °R) یک یکای اندازه‌گیری دما است. در این مقیاس دمای ذوب یخ و جوش آب مد نظر بوده است که به ترتیب ۰ و ۸۰ در نظر گرفته شده‌اند. نام این مقیاس برگرفته از نام رنه آنتوان فرشول دو رئومور که این اندازه‌گیری را در سال ۱۷۳۰ معرفی کرد.

دماسنج رومیر به کمک الکل کار می‌کرد و دمای صفر آن را بر اساس دمای ذوب یخ تنظیم کرده‌اند و تیوبی که الکل در آن قرار داشت را به صورت یک‌هزارم درجه مدرج کرده‌اند. رومیر تغییرات حجم الکل در زمانی که آب به جوش می‌آمد را با عدد ۸۰ °Ré — نمایش داد که در این درجه الکل ۸درصد منبسط‌تر می‌شد. وی الکل را به جای جیوه انتخاب کرد چون تغییرات حجمی آن بیشتر بود ولی این انتخاب باعث شد که دماسنج وی خیلی حجیم و بزرگ باشد و دمای جوش پائین الکل استفاده از آن را برای بسیاری از مصرف‌کنندگان محدود می‌کرد.

RE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود