مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GCFR

Gas cooled fast reactor

راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای GCFR، یکی از انواع راکتورهای بریدری انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
این راکتورها نتیجهٔ تکاملی راکتورهای HTGR (راکتور دمای بسیار بالا امروزی) هستند، و با هلیوم خنک می‌شود. سوختش مخلوطی از PuO2 و UO2 است.
GCFR
ارسال نظر

ارسال نظر