مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WPS

مخفف عبارت WPS

Word Processing Society
سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی...
NCGA

مخفف عبارت NCGA

National Computer Graphics Association
یک سازمان تخصصی برای افراد علاقمند به...
OCSMP

مخفف عبارت OCSMP

OMG Certified Systems Modeling Professional
گواهینامه حرفه ای مدلسازی سیستمها...