مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEW

Directed Energy Weapon

جنگ‌افزار انرژی هدایت‌شده (DEW) به سامانه‌ای گفته می‌شود که بدون به‌کارگیری پرتابه، انرژی را به سمت هدف می‌تابانَد تا اثر موردنظر را اِعمال کند. اثرات ناشی از این جنگ‌افزار ممکن است کُشنده یا غیرکشنده باشد. برخی از گونه‌های این جنگ‌افزار در محیط واقعی استفاده می‌شوند، ولی برخی دیگر در حال گسترش هستند.

این انرژی هدایت‌شده ممکن است از گونه‌های زیر باشد:

+ طیف‌های الکترومغناطیسی به‌صورت سلاح لیزری یا میزر
+ ذرات با جِرم به‌صورت جنگ‌افزار پرتو ذرات
+ صدا به‌صورت جنگ‌افزار صوتی
+ شعله‌افکن‌ها در این رده‌بندی قرار نمی‌گیرند، زیرا آن‌ها در حقیقت پرتابه هستند (گاز یا مایع انفجاری) که موجب آتش‌سوزی می‌شود.
DEW
ارسال نظر

ارسال نظر