مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

صها
مخفف عبارت صها
صنایع هواپیمایی ایران
صنایع هواپیمایی ایران (که مخفف آن در...
NIOPDC
مخفف عبارت NIOPDC
National Iranian Oil Products Distribution Company
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران...
سماجا
مخفف عبارت سماجا
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران...
SWB
مخفف عبارت SWB
Sociologists Without Borders
انجمن بین‌المللی جامعه شناسان بدون مرز،...
IRIPLA
مخفف عبارت IRIPLA
Iranian Association of the Intellectual Property Law
جمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پيرو...
IGA
مخفف عبارت IGA
Iranian Geographical Association
انجمن جغرافیائی ایران اهداف به منظور...
ISA
مخفف عبارت ISA
Iranian Sociological Association
انجمن جامعه شناسی ایران اهداف با توجه...
IERA
مخفف عبارت IERA
Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران اهداف به...
ASI
مخفف عبارت ASI
Anthropological Society of Iran
انجمن انسان شناسی ایران یک نهاد علمی...
IRAEE
مخفف عبارت IRAEE
Iran Association of Energy Economics
انجمن اقتصاد انرژی ایران در سال ١٣٧٣...
IEAOI
مخفف عبارت IEAOI
Islamic Economics Association of Iran
انجمن اقتصاد اسلامی ایران اهداف -...
IHEA
مخفف عبارت IHEA
Iranian Higher Education Association
انجمن آموزش عالی ایران اهداف به منظور...
ISCE
مخفف عبارت ISCE
Iranian Society of Civil Engineering
انجمن مهندسی عمران ایران اهداف - گسترش...
ISSGE
مخفف عبارت ISSGE
Iranian Society of Surveying and Geomatic Engineering
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک...
ISICE
مخفف عبارت ISICE
Iranian Society of Instrument & Control Engineering
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران...
ISAEM
مخفف عبارت ISAEM
Iranian Scientific Association of Energetic Materials
انجمن مواد پر انرژی ایران...