مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سما
مخفف عبارت سما
سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مدارس دانشگاه آزاد اسلامی یا سما...
UNIIMOG
مخفف عبارت UNIIMOG
United Nations Iran Iraq Military Observer Group
گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در...
امک
مخفف عبارت امک
اتحاد مبارزان کمونیست
امک سازمانی ایرانی و کمونیستی بود که...
IIAF
مخفف عبارت IIAF
Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
HSE
مخفف عبارت HSE
Health and Safety Executive
HSE مخفف بهداشت، ایمنی و محیط زیست است...
HRM
مخفف عبارت HRM
Human Resources Management
مدیریت منابع انسانی، عبارت است از...
smbu
مخفف عبارت smbu
Shahid Beheshti University of Medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
IUMS
مخفف عبارت IUMS
Iran University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
TUMS
مخفف عبارت TUMS
Tehran University of Medical Science
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
SBU
مخفف عبارت SBU
Shahid Beheshti University
دانشگاه شهید بهشتی یکی از دانشگاه‌های...
IUST
مخفف عبارت IUST
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاهی...
AUT
مخفف عبارت AUT
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک...
BP
مخفف عبارت BP
British Petroleum
این شرکت ادامه شرکت نفت ایران و انگلیس...
نداجا
مخفف عبارت نداجا
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا...
نهاجا
مخفف عبارت نهاجا
نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
نهاجا یکی ازنیروهای چهارگانه ارتش...