مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 1ST

First

اول
1ST
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود