مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
RDS

مخفف عبارت RDS

Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
SSRIs

مخفف عبارت SSRIs

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با نام...
BPD

مخفف عبارت BPD

Borderline Personality Disorder
اختلالات شخصیتی مرزی یا BPD یک نوع...