مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMIS

Disaster Management Information System

نرم‏افزار مدیریت بحران
كليه گزارش‏ها را پس از دريافت از پست‏هاي امدادي و تائيد نهايي در سامانه مربوطه ثبت می‏کند. با توجه به وظايف خطيري كه برعهده جمعيت هلال احمر استان تهران با تراكم جمعيت 12 میلیون نفری و برج‏ها و ساختمان‏هاي فرسوده گذارده شده است، نياز است كه با برنامه‌ريزي‏های لازم، منابع بيشتري را پيش بيني نمود تا با عزم ملي و اتحاد و هماهنگي ديگر دستگاه ‏های امدادرسان به اهداف والايي كه همانا تامین آرامش و كمك به هموطنان و حمايت از آسيب‏ديدگان حوادث و سوانح مي‌باشد دست یافت.
DMIS
ارسال نظر

ارسال نظر