مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات مغناطیس

OME
مخفف عبارت OME
Otitis Media with Effusion
عفونت گوش میانی در قرن 18 شیوع فراوانی...
VFD
مخفف عبارت VFD
Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
PCM
مخفف عبارت PCM
Pulse-Code Modulation
مدولاسیون کد پالس یک شیوه تداعی کردن...
FDM
مخفف عبارت FDM
Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...
BRIDGE
مخفف عبارت BRIDGE
Building Radio frequency IDentification for the Global Environment
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محیط...
VCO
مخفف عبارت VCO
Voltage Controlled Oscillator
یک گوشی موبایل بایستی بتواند روی...
TDMA
مخفف عبارت TDMA
Time Division Multiple Access
TDMA یک تکنولوژی دیجیتال موبایل است ....
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهم)...
EPR
مخفف عبارت EPR
Electron Paramagnetic Resonance
تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) یک...
OLT
مخفف عبارت OLT
Offentlig Landmobil Telefoni
OLT اولین تلفن همراه زمینی در نروژ است....