مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات شیمی

DHA

مخفف عبارت DHA

DocosaHexaenoic Acid
دوکوساهگزائنوئیک اسید (DHA) اسید چرب با...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
شاروم

مخفف عبارت شاروم

شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...
شپنا

مخفف عبارت شپنا

شیمیایی پالايش نفت اصفهان
نماد گروه صنایع شیمیایی پالايش نفت...