مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات شیمی

WGSR

مخفف عبارت WGSR

Water Gas Shift Reaction
واکنش تغییر آب-گاز یا واکنش شیفت آب-گاز...
VSEPR

مخفف عبارت VSEPR

Valence Shell Electron Pair Repulsion
نظریهٔ دافعهٔ زوج الکترون لایه ظرفیتی...
شمپه

مخفف عبارت شمپه

شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته‌ای
دفاع ش‌م‌پ‌ه که کوتاه‌شده عبارت دفاع...
DHA

مخفف عبارت DHA

DocosaHexaenoic Acid
دوکوساهگزائنوئیک اسید (DHA) اسید چرب با...
EMAA

مخفف عبارت EMAA

European Medicines Agency‎
آژانس دارویی اروپا، یکی از نهادهای...
شاروم

مخفف عبارت شاروم

شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...