مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پروتئین

SMN

مخفف عبارت SMN

Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...
wwPDB

مخفف عبارت wwPDB

World Wide Protein Data Bank
بانک دادهٔ جهانی پروتئین، که به اختصار...
NOD1

مخفف عبارت NOD1

Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 1
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون حاوی...