مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

سرطان

CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC یک...
BSE
مخفف عبارت BSE
Breast Self-Examination
خودآزمایی پستان (به اختصار BSE) یکی از...
JCT
مخفف عبارت JCT
Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگر آن...
ENB
مخفف عبارت ENB
Esthesio Neuro Blastoma
سرطان ای‌ان‌بی یا چنگار ای‌ان‌بی (به...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
MM
مخفف عبارت MM
Malignant Mesothelioma
نوعی سرطان است که در ملانوسیت‌ها...
محک
مخفف عبارت محک
مؤسسات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به...
NCI
مخفف عبارت NCI
National Cancer Institute
موسسه ملی سرطان ایالات متحده آمریکا یکی...
BC
مخفف عبارت BC
Breast Cancer
سرطان پستان یکی از سرطان‌های شایع است....
MSKCC
مخفف عبارت MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ (MSKCC)...
BNCT
مخفف عبارت BNCT
Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به...