مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PPS

Points Per Shot

امتیاز در هر شات یا پرتاب (آماری در بسکتبال)
PPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود