مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDA

Incremental Dynamic Analysis

تحلیل دینامیکی افزایشی
IDA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود