مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف 4WD

Four wheel drive

سيستم انتقال قدرت به 4 چرخ در اتومبیل
4WD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود