مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KG

Kilo Gram

یک کیلوگرم برابر با جرم یک میله استاندارد ساخته‌شده از آلیاژ پلاتینیوم-ایریدیوم که در داخل مجموعه‌ای حفاظ‌های تودرتو که آن را از آلودگی و استفادهٔ نامناسب حفظ می‌کند و در ادارهٔ بین‌المللی اوزان و سنجش‌ها در سور، خارج از پاریس قرار دارد، نگهداری می‌شود.پس از مدتی دانشمندان دیدند که از جرم این میله کاسته میشود! به همین دلیل دانشمندان در حال ساخت کره از جنس کریستال هستند که جرمش یک کیلو گرم است.
KG
ارسال نظر

ارسال نظر