مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IAU

Islamic Azad University

دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه‌ای از دانشگاه‌های غیر دولتی در ایران (و چند شهر خارج ازایران) است که کار خود را در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ آغاز کرد.
IAU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود