مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTS

Behind the Scenes

پشت صحنه به صورت مخفف BTS می‌باشد.
BTS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود