مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCC

National Computer Conference

کنفرانس ملّی کامپیوتر. نمایشگاه بازرگانی کامپیوتر که سالیانه برگزار می‌شود.
NCC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود