مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گرت

اگر تو را

کامل شده کلمه گرت به معنای "اگر تو را" در فارسی می‌باشد.
گرت
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود