مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PROF

Professional

حرفه‌ای
PROF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود