مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FBM

Fine By Me

من مشکلی ندارم
FBM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود