مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پرهام

پیر همه

پرهام یکی از قدیمی‌ترین نام‌های پارسی باستانی (مخفف پیر همه) و به معنی فرشته خوبی است. همچنین نام پارسی و کهن یکی از پیامبران اولوالعزم است، قبل از آنکه با نام حضرت ابراهیم و از طریق قرآن به ایرانیان معرفی گردد.
پرهام
ارسال نظر

ارسال نظر