مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DUFF

Designated Ugly Fat Friend

داف یا Duff مخفف دوست چاق زشت برگزيده (Designated Ugly Fat Friend) به انگليسی است و به معمولی‌ترين عضو يک گروه اشاره دارد. دختران زيبا اغلب دوست دارند با دختران ساده دوست شوند تا از آن ها به عنوان ابزاری برای جذاب تر نشان دادن خود استفاده کنند.
DUFF
ارسال نظر

ارسال نظر