مخفف کلمه DUFF


( Designated Ugly Fat Friend ) داف یا Duff مخفف دوست چاق زشت برگزيده (Designated Ugly Fat Friend) به انگليسی است و به معمولی‌ترين عضو يک گروه اشاره دارد. دختران زيبا اغلب دوست دارند با دختران ساده دوست شوند تا از آن ها به عنوان ابزاری برای جذاب تر نشان دادن خود استفاده کنند.
DUFF

بازگشت به صفحه قبل