مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EQ

EQual To

مخفف EQual to یعنی مساوی است با (مقدار مورد نظر)
EQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود