مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFNM

Clothed Female Naked Male

مرد مبلس، زن برهنه (در صنعت پورن)
CFNM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود