مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ج.ا.ا

جمهوری اسلامی ایران

مخفف جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات
ج.ا.ا
ارسال نظر

نظرات کاربران

Sara در 04 اردیبهشت 1399 گفته:
سلام سالک مخفف چیه ؟؟

ارسال نظر