مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف T.G.I.F

Thank God it's Friday

خدا رو شکر که امروز جمعه است
روز پایان کاری است
T.G.I.F
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود