مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف Q-A

Question And Answer

سوال و پاسخ
Q-A
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود