مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PBS

Public Broadcasting Service

شبکه پی بی اس یکی از بزرگترین شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی آمریکایی است.
این شبکه در سال ۱۹۷۰ ایجاد شد.
PBS
ارسال نظر

ارسال نظر