مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VIN

Vehicle Identification Number

تركيبی 17 رقمي از اعداد و حروف ­می باشد كه از سوي واحد شماره گذاري نيروي انتظامي براي شناسايي هر وسيله نقليه اختصاص يافته است و VIN در پشت كارت مشخصات وسيله نقليه و شناسنامه مالكيت خودرو درج شده است، VIN خودرو ثابت مي باشد و با تعويض پلاك تغيير نمي كند.
VIN
ارسال نظر

نظرات کاربران

علی در 03 بهمن 1400 گفته:
خیلی بد راهنمائ کردید.

ارسال نظر