مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DPA

Deutsche Presse-Agentur

خبرگزاری آلمان بزرگترین خبرگزاری جمهوری فدرال آلمان است که دفتر اصلی آن در شهر هامبورگ قرار دارد. این خبرگزاری ۱۰۰ دفتر در سراسر جهان و بیش از ۵۰ دفتر در آلمان دارد.
DPA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود