مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ILI

Iran Language Institute

موسسه علمي آموزش زبان هاي خارجي وابسته به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ايران.
ILI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود