مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AD

Art Director

مدیر هنری
AD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود