مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TJV

The Junior Varsity

تاریخ و تیم اول دانشگاه یا دانشکده (گروه موسیقی)
TJV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود