مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECM

Enterprise Content Management

استراتژی‌ها، متدها و ابزارهایی برای دریافت، مدیریت، ذخیره، نگهداری و تحویل محتوای مرتبط با فرایند‌های سازمانی است. ابزارها و استراتژی‌های ECM مدیریت اطلاعات سازمان نیافته و طبقه بندی نشده را در هرجایی که باشد، فراهم می‌کند.
ECM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود