مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نزاجا

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. فرماندهی این نیرو به عهده امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان است.
نزاجا
ارسال نظر

ارسال نظر