مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف چفخا

چریک‌های فدایی خلق ایران

چریک‌های فدایی خلق ایران (مخفف: چفخا) نام گروه سیاسی کوچکی است که در حال حاضر علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. مرکزیت این گروه مانند سایر نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و در این مورد عمدتاً اروپا و انگلستان است.
چفخا
ارسال نظر

ارسال نظر