مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف INGO

International Non-Governmental Organization

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی
INGO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود