مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WMU

World Maritime University

دانشگاه جهانی دریایی
WMU
ارسال نظر

ارسال نظر