مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NCAR

National Center for Atmospheric Research

مرکز ملی تحقیقات جو (NCAR) نام یک مرکز تحقیقات آب و هوایی در کلرادو آمریکا است.
NCAR
ارسال نظر

ارسال نظر