مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IADC

International Association of Drilling Contractors

انجمن بین المللی پیمانکاران حفاری
IADC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود