مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AGG

Asociación de Gerentes de Guatemala

کانون مدیران در گواتمالا
AGG
ارسال نظر

ارسال نظر