مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OPP

Ontario Provincial Police

پلیس استان اونتاریو در کشور کانادا
OPP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود