مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف رجا

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت قطارهای مسافری رجاء در قالب یک شرکت مستقل دولتی که ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران است، فعالیت خود را از اول آبان ماه ۱۳۷۵ با هدف رشد کمی و کیفی در زمینه حمل و نقل مسافری آغاز کرد. خط و مشی رجاء استفاده بهینه از امکانات، بهبود مستمر و افزایش کارآیی و خدمات‌دهی مطلوب در راستای تعالی سازمانی و ارتقای سطح کمی وکیفی خدمات مسافری بوده‌است.
رجا
ارسال نظر

ارسال نظر