مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEI

Federation Equestrain International

فدراسيون بين المللي سواركاري
FEI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود