مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MAE

Moves All Extremities

حرکت دادن همه اندام ها
MAE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود