مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PC

at meals

همراه با غذا
PC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود